Autoškola Jiří Macháček

Vrácení
řidičského oprávnění

Je mnoho možností proč právě žádáte o vrácení řidičského oprávnění

- z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
- z důvodu ztráty odborné způsobilosti
- z důvodu po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti
spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
- v případě dosažení 12 bodů (oprávněn požádat o vrácení řidičského oprávnění nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění)

Kolik Vás to bude stát

3 999,- Kč / skupina

Co od Vás
budeme potřebovat

- výpis z evidenční karty řidiče vyhotoven obcí s rozšířenou působností, nesmí být starší 30 dnů
- rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
- posudek o zdravotní způsobilosti , nesmí být starší 30 dnů
- dopravně psychologické vyšetření
- žádost o řidičské oprávnění

Po absolvování zkoušky z odborné způsobilosti musí žadatel požádat o vrácení řidičského oprávnění obec s rozšířenou působností dle jeho trvalého pobytu.

Aktuální akce!

Učebnice zdarma!

2 hodiny jízdy na skůtru v ceně kurzu!
Jízdu na skůtru lze absolvovat až po získání řidičského oprávnění.

Přejít nahoru