Autoškola Jiří Macháček

Řidičské oprávnění
skupiny B

Základní kurz pro skupinu B                    18 277,- Kč + učebnice zdarma!    Rychlokurz pro skupinu B                                 smluvní příplatek              Kurz pro skupiny B+A(A2)                                   30 000,- Kč                        Kondiční jízdy (před první zkouškou)                       425,- Kč/45min      Kondiční jízdy                                                               499,- Kč/45min            Kondiční jízdy s přívěsným vozíkem                        750,- Kč/45min         Vrácení řidičského oprávnění  skupiny B             3 999,- Kč                      Přistavení vozidla k opakované zkoušce                499,- Kč

 

Základní kurz skupina B 18 277,- Kč
Rychlokurz skupina B smluvní příplatek  Kombinace B+A(A2)    30 000,- Kč  Kondiční jízdy (před první zkouškou)   425,- Kč/45min
Kondiční jízdy          499,- Kč/45min 
Kondiční jízdy s přívěsným vozíkem   750,- Kč/45min
Vrácení ŘO 3 999,- Kč
Přistavení vozidla k opakované zkoušce 499,- Kč

Poplatky magistrátu za provedení zkoušky:

první zkouška - 700,- Kč
opravná zkouška: test - 100,- Kč
opravná zkouška: jízda - 400,- Kč


Autoškolu je možné zaplatit na splátky bez navýšení ceny. Poslední splátka musí být uhrazena do poslední hodiny výcviku.

Teoretická výuka

Co se v teoretické výuce naučíte?

- předpisy a provoz vozidel (5 hodin)
- ovládání a údržba vozidla (1 hodina)
- teorie řízení a zásad bezpečné jízdy (3 hodiny)
- zdravotnická příprava (1 hodina)
- opakování a přezkoušení (1 hodina)

Praktický výcvik

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:
(vyučovací hodina = 45 minut)

- řízení vozidla - 28 hodin
- praktická údržba vozidla - 2 hodiny
- zdravotnická příprava - 4 hodiny

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Aktuální akce!

Učebnice zdarma!

2 hodiny jízdy na skůtru v ceně kurzu!
Jízdu na skůtru lze absolvovat až po získání řidičského oprávnění.

Přejít nahoru